‘Siber zorbalık’ ve ‘teknoloji bağımlılığı’ müfredatta

MEB’in yayınladığı öğretim programları ortak metninde yer alan bilgilere göre sosyal bilimlerde, alanın kendine özgü yapısı ve çağın gereklilikleri göz önünde bulundurularak 21’nci yüzyıl becerileriyle güçlü ilişkileri olan “zamanı algılama ve kronolojik düşünme”, “kanıta dayalı sorgulama ve araştırma”, “tarihsel empati” gibi 17 alan becerisi belirlendi. Öğretim programında öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler uygun zihinsel becerilerle bütünleştirildi.

SOSYAL BİLGİLERDE NELER DEĞİŞTİ?
Sosyal bilgiler müfredatına “teknoloji ve sosyal bilimler” temasının eklenmesiyle, teknoloji kavramı yalnızca sosyal bilimler ve toplumsal yaşamla ilişkisi bağlamında ele alındı. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşimdeki rolü, vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkileri gibi konular üzerinde duruldu. “Üretim, dağıtım, tüketim” teması yerine öğrencinin bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini sebep sonuç bağlamında incelemesinin önemli olduğu düşüncesinden yola çıkılarak “hayatımızdaki ekonomi” teması eklendi. “Ortak Mirasımız” öğrenme alanında oyun ve oyuncak tarihi, aile tarihi, ortak kültürel mirasımız, Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerindeki sosyal yaşam, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkıları üzerinde duruldu.

MİLLİ MÜCADELE DAYANIŞMASI
Türkistan coğrafyasında kurulan ilk Türk devletlerinin medeniyete katkılarına, İslamiyet’in kabulüyle Türk sosyal ve kültürel hayatında yaşanan değişimlere, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine değinildi. “Yaşayan Demokrasimiz” öğrenme alanında, Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk milletinin gösterdiği toplumsal dayanışmaya, cumhuriyetin hayata katkılarına, etkin vatandaşın özelliklerine, ülkede demokrasinin geçmişten günümüze gelişimine ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara değinildi. Yeni müfredatla ayrıca öğrencilerin Türk kültürünün yaşadığı geniş coğrafya hakkında fikir edinmeleri sağlanacak.

KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI MÜFREDATTA
Yeni programla, sorumluluk değeri üzerinde durularak topluma yönelik görev bilinci oluşturulacak. Müfredatta, 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’nın dünya şampiyonluğu, Erkek Ampute Futbol Millî Takımı’nın dünya şampiyonluğu, Mete Gazoz’un okçulukta olimpiyat ve dünya şampiyonluğu, Sümeyye Boyacı’nın yüzmede dünya şampiyonluğu, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gibi önemli isimlere yer verildi.

MİLLİ BİLİNÇ ÖNE ÇIKTI
Yeni programda, öğrencilerde “millî bilinç” ve “vatan sevgisi” oluşturmak amacıyla millî konulara daha fazla yer verildi. Öğrenciler, “hayatımızda ekonomi” isimli öğrenme alanındaki derslerde ise millî kalkınma hamlelerini neden ve sonuçlarıyla yorumlayacaklar. Yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden Atatürk döneminde gerçekleştirilen sanayi hamlelerine odaklanacaklar. Öğrencilere Millî Mücadele, terör, darbe, afet, bilim, sanat ve spor gibi konularda yaşananlara yönelik yazılı ve görsel kaynaklardan örnekler sunulacak. Ayrıca, küreselleşmenin insan ve toplum hayatına etkileri Kovid-19 salgını özelinde ele alınacak. Bu salgının bireysel, toplumsal ve küresel etkilerine değinilerek öğrencilerin küreselleşme kavramını somutlaştırmaları sağlanacak.

AFET PLANLAMASI YAPILACAK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı raporlardan da yararlanılarak afetlere hazırlıklı olmanın önemi üzerinde durulacak. Afet hazırlıklarına yönelik örnekler incelenerek öğrencilerin duyarlılık değeri bağlamında afet bilinci geliştirmeleri desteklenecek. Daha sonra öğrencilerden afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin acil durum aile planı hazırlamaları istenecek. Yeni müfredatta, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler de yer aldı.

DİJİTAL VATANDAŞLIK PROGRAMDA
Öğrencilerin bilgi teknolojileri ve dijital vatandaşlık alanlarında ihtiyaç duyacakları yeni konular da programa eklendi. E-devlet, e-nabız, e-okul, EBA uygulamalarının bireylere sunduğu hizmetler ile ilgili haberler dijital kaynaklardan incelenerek haklarla ilişkilendirilecek. Ayrıca teknoloji kullanımının bağımlılığa dönüşmemesi için kontrollü kullanılması gerektiği vurgulanarak, sağlıklı yaşam değeri üzerinde durulacak. Öğrencilerin, vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini, münazara tekniğini kullanarak, güncellik ve bilimsellik açısından değerlendirmeleri sağlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir