Resmî Gazete’de bugün (12 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Yönetmelikler
 
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ
 
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2017/25008 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/15717 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/34420 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/3006 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/5841 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü 

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir